નિપાહ વાયરસના (જેને નિપા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) કારણે કેરળમાં અત્યાર સુધી 9 લોકોનાં મૃત્યુ થઈ ચૂક્યાં છે અને કોઝિકોમાં ઇન્ફેક્શનનાં લક્ષણો ધરાવતા અન્ય 25 જેટલા દર્દીઓ દાખલ છે. ટૂંકા ગાળામાં ફાટી નીકળે એવા ટોચના 10 રોગોની યાદી વર્લ્ડ હેલ્થ...